MTV AM live

qc


[SERVER 2]

 1. Channel: MTV AM

  MTV AM

  MTV AM

 2. keyword Google search: MTV AM live
 3. Hosting/IP/Name Server:
 4. Description: MTV.am, ինտերնետում հեռարձակվող հայկական մասնավոր երաժշտական հեռուստաալիք, հիմնվել է ռուսական «ՕԴԱԿ Գրուփ» ընկերության կողմից։ Հեռարձակումը սկսվել է 2006 թվականի հունիսի 6-ին mtv.am կայքում։ Հեռուստաալիքը կենտրոնանում է հայկական տեսահոլովակների ցուցադրմամբ։
 5. History:
 6. Sector: Europe
 7. Facebook; https://vi-vn.facebook.com/
 8. Twitter: https://www.youtube.com/
 9. You Tube: https://www.youtube.com/
 10. Link wiki:
 11. Home: http://www.mtv.am/
 12. live Stream: http://www.mtv.am/online
 13. Country: Armenia
 14. Language: Armenian
 15. Category: Music
 16. Regional:
698
-
Rates : 0

Comments are closed.